På Twitter og Instagram!

Hæ? Mundal på sosiale medier?

Lenge sidan sist! Igjen. Dersom du syns det er alt for sjeldan denne sida vert oppdatert så kan du sjekke twitter; #dmundal eller Instagram; Syntaxfeil. Skulle du, som meg, vere ein motstandar av sosialemedier, så har eg laga eit bildearkiv. Stadig i utvikling. 

© Dagfinn Mundal 2012